Танилцуулга

QPay төлбөрийн үйлчилгээнд өөрийн үйлчилгээг холбон төлбөр тооцоогоо худалдан QPay QR кодоор авах боломжыг мерчантуудад олгох зорилготой бүтээгдсэн платформ юм.

Мерчант өөрийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг дараах алхмын дагуу QPay системд нэмэх боломжтой. Бидэнтэй холбогдож ID болон OAuth 2.0 (clientID, хэрэглэгчийн нууц үг) нууцлалаа авна. (Холбоо барих имэйл хаяг: info@qpay.mn)

Бидэнтэй холбогдож ID болон OAuth 2.0 (clientID, хэрэглэгчийн нууц үг) нууцлалаа авна. (Холбоо барих имэйл хаяг: info@qpay.mn)

Токен авах хүсэлт

Access token авах API.

username: client_id, password: client_secret -ийг qPay -ээс авна.

POST https://merchant-sandbox.qpay.mn/v2/auth/token
Reqeust body
Response
{}

Токен шинэчилэх хүсэлт

Access token шинэчлэн авах API.

refresh_token -ийг ашиглана.

POST https://merchant-sandbox.qpay.mn/v2/auth/refresh
Response
{}

Нэхэмжлэх үүсгэх

Төлбөрийн нэхэмжлэл үүсгэх.

invoice_code -ийг qPay -ээс олгоно.

request

НэрRequiredУтгаУрт ихдээТайлбарЖишээ
invoice_codeYes[.*]/string45qpay-ээс өгсөн нэхэмжлэхийн кодTEST_INVOICE
sender_invoice_noYes[.*]/string45Байгууллагаас үүсгэх давтагдашгүй нэхэмжлэлийн дугаар123
sender_branch_codeNo[.*]/string45Байгууллагын салбарын кодbranch_01
sender_branch_dataNoobjectБайгууллагын салбарын мэдээлэл
sender_staff_codeNo[.*]/string100Байгууллагын ажилтаны давтагдашгүй кодstaff_01
sender_staff_dataNoobjectБайгууллагын ажилтаны мэдээлэл
sender_terminal_codeNo[.*]/string45Байгууллага өөрсдийн ашиглаж буй терминалаа давхцалгүй дугаарласан кодterminal_01
sender_terminal_dataNoobjectБайгууллагын терминалын мэдээлэлobject
invoice_receiver_codeYes[.*]/string45Байгууллагын нэхэмжлэхийг хүлээн авч буй харилцагчийн дахин давтагдашгүй дугаарТБ82045421
invoice_receiver_dataNoobjectНэхэмжлэл хүлээн авагчийн мэдээлэл
invoice_descriptionYes[.*]/string255Нэхэмжлэлийн утгаЧихэр 5ш
invoice_due_dateNodateНэхэмжлэлийн хүчингүй болох огноо
enable_expiryNoboolХугацаа хэтэрсэн ч төлж болох эсэхFALSE
expiry_dateNodateНэхэмжлэхийн дуусах хугацааDate
calculate_vatNoboolНөат-ын тооцоололFALSE
tax_customer_codeNo[.*]/stringИБаримт үүсгүүлэх байгууллагын мэдээлэл - Байгууллага бол байгууллагын регистерийн дугаар - Хэрэглэгчийн регистерийн дугаарОбьектын ID Обьектын төрөл INVOICE үед Нэхэмлэхийн код(invoice_code) Обьектын төрөл QR үед QR кодыг ашиглана
line_tax_codeNo[.*]/stringБТҮК код - Барааны Lines хоосон үед ашиглана http://web.nso.mn/meta_sys1/files/angilal/Buteegdexuunii%20angilal.pdf83051
allow_partialNoboolХувааж төлж болох эсэхFALSE
minimum_amountNonumberТөлөх хамгийн бага дүн
allow_exceedNoboolИлүү төлж болохFALSE
maximum_amountNonumberТөлөх хамгийн их дүн
amountNonumberМөнгөн дүн100
calback_urlNo[.*]/string255Төлбөр төлсөгдсөн эсэх талаар мэдэгдэл авах URLhttps://bd5492c3ee85.ngrok.io/payments?payment_id=1234567
noteNo[.*]/string1000Тэмдэглэлтэмдэглэл
linesNoarrayМөрүүд
transactionsNoarrayГүйлгээ

sender_branch_data

НэрRequiredУтгаУрт ихдээТайлбарЖишээ
registerNo[.*]/string20Салбарын регистр121232
nameNo[.*]/string100Салбарын нэрБаянзүрх салбар
emailNo[.*]/string255Салбарын И-майлsample@info.mn
phoneNo[.*]/string20Салбарын утас99119911
addressNoobjectХаяг

address

НэрRequiredУтгаУрт ихдээТайлбарЖишээ
cityNo[.*]/string100ХотUlaanbaatar
districtNo[.*]/string100ДүүрэгSukhbaatar
streetNo[.*]/string100ГудамжOlimp street
buildingNo[.*]/string100БарилгаAyud
addressNo[.*]/string100Хаяг1505
zipcodeNo[.*]/string20Зип код14240
longitudeNo[.*]/string20Уртраг47.91503215
latitudeNo[.*]/string20Өргөрөг106.9182065

sender_terminal_data

НэрRequiredУтгаУрт ихдээТайлбарЖишээ
nameNo[.*]/string100Терминалын нэрТерминалын нэр

invoice_receiver_data

НэрRequiredУтгаУрт ихдээТайлбарЖишээ
registerNo[.*]/string20Нэхэмжлэгч хүлээж авагчийн регистрTA89102712
nameNo[.*]/string100Нэхэмжлэгч хүлээж авагчийн нэрБат
emailNo[.*]/string255Нэхэмжлэгч хүлээн авагчийн И мэйлinfo@info.mn
phoneNo[.*]/string20Нэхэмжлэгч хүлээн авагчийн утас99887766
addressNoobjectНэхэмжлэгч хүлээн авагчийн хаягobject

lines[]

НэрRequiredУтгаУрт ихдээТайлбарЖишээ
sender_product_codeNo[.*]/string45Байгууллагын дотоод барааны кодProduct_01
tax_product_codeNo[.*]/string45БТҮК код http://web.nso.mn/meta_sys1/files/angilal/Buteegdexuunii%20angilal.pdf83051
line_descriptionYes[.*]/string255Мөрийн утгаInvoice description
line_quantityYesnumberМөрийн тоо хэмжээ1
line_unit_priceYesnumberНэгжийн үнэ10000
noteNo[.*]/stringТэмдэглэл
disctountsNoarrayХөнгөлөлтarray
surchargesNoarrayНэмэлт төлбөрarray
taxesNoarrayТатварarray

discounts[]

НэрRequiredУтгаУрт ихдээТайлбарЖишээ
discount_codeNo[.*]/string45Байгууллагын дотоод хөнгөлөлтийн кодDiscount_01
descriptionYes[.*]/string100УтгаuPoint хямдрал
amountYesNumberДүн100
noteNo[.*]/stringТэмдэглэлтэмдэглэл

surcharges[]

НэрRequiredУтгаУрт ихдээТайлбарЖишээ
surcharge_codeNo[.*]/string45Байгууллагын дотоод нэмэлт төлбөрийн кодSurcharge_01
descriptionYes[.*]/string100УтгаХүргэлтийн зардал
amountYesNumberДүн100
noteNo[.*]/stringТэмдэглэлтэмдэглэл

taxes[]

НэрRequiredУтгаУрт ихдээТайлбарЖишээ
tax_codeNoValidТатварын код CITY_TAX: Нийслэлийн татвар VAT: НӨАТVAT
descriptionYes[.*]/string100УтгаНӨАТ
amountYesNumberДүн100
city_taxNoNumberХотын татварNone
noteNo[.*]/stringТэмдэглэлтэмдэглэл

transactions[]

НэрRequiredУтгаУрт ихдээТайлбарЖишээ
descriptionYes[.*]/string100Гүйлгээний утгаТест төлбөр
amountYesnumberМөнгөн дүн100
accountsNoarrayБанкны данс

accounts[]

НэрRequiredУтгаУрт ихдээТайлбарЖишээ
account_bank_codeYes[.*]/stringvalid(bank)Банкны кодуудbank codes, currency
account_numberYes[.*]/string100Дансны дугаар50************
account_nameYes[.*]/string100Дансны нэрККТТ
account_currencyYes[.*]/stringvalid(currency)Валютbank codes, currency

Response

НэрRequiredУтгаУрт ихдээТайлбарЖишээ
invoice_idYes[.*]/stringObject id00f94137-66fd-4d90-b2b2-8225c1b4ed2d
qr_textYes[.*]/stringДанс болон картын гүйлгээ дэмжих QR утга0002010102121531279404962794049600000000KKTQPAY52046010530349654031005802MN5913TEST_MERCHANT6011Ulaanbaatar6244010712345670504test0721G7ZEWdbzkppBhJ1nouBhZ6304879D
qr_imageYes[.*]/stringЗурган хэлбэрээр үүсэх QR
urlsYesarrayБанкны апп-руу үсрэх холбоос линкүүдdeeplink!A1

urls[]

НэрRequiredУтгаУрт ихдээТайлбарЖишээ
nameNo[.*]/stringБанкны нэрTrade and Development bank
descriptionNo[.*]/stringУтгаTDB online
linkNo[.*]/stringХолбоос линкtdbbank://q?qPay_QRcode=0002010102121531279404962794049600000000KKTQPAY52046010530349654031005802MN5913TEST_MERCHANT6011Ulaanbaatar6244010712345670504test0721G7ZEWdbzkppBhJ1nouBhZ6304879D
POST https://merchant-sandbox.qpay.mn/v2/invoice
Reqeust body
{
  "invoice_code": "TEST_INVOICE",
  "sender_invoice_no": "9329873948",
  "sender_branch_code": "branch",
  "invoice_receiver_code": "terminal",
  "invoice_receiver_data":{
  	"register":"TA89102712",
  	"name":"Бат",
  	"email":"info@info.mn",
  	"phone":"99887766"
  },
  "invoice_description": "Invoice description",
  "invoice_due_date": null,
  "allow_partial": false,
  "minimum_amount": null,
  "allow_exceed": false,
  "maximum_amount": null,
  "note": null,
  "lines": [
    {
      "tax_product_code": null,
      "line_description": "Invoice description",
      "line_quantity": "1.00",
      "line_unit_price": "10000.00",
      "note": "",
      "discounts": [{
      	"discount_code":"NONE",
      	"description":"uPoint хямдрал",
      	"amount":100,
      	"note":"тэмдэглэл"
      },{
      	"discount_code":"NONE",
      	"description":"uPoint хямдрал",
      	"amount":100,
      	"note":"тэмдэглэл"
      },{
      	"discount_code":"NONE",
      	"description":"uPoint хямдрал",
      	"amount":100,
      	"note":"тэмдэглэл"
      }],
      "surcharges": [{
      	"surcharge_code":"NONE",
      	"description":"Хүргэлтийн зардал",
      	"amount":100,
      	"note":"тэмдэглэл"
      },{
      	"surcharge_code":"NONE",
      	"description":"Хүргэлтийн зардал",
      	"amount":100,
      	"note":"тэмдэглэл"
      },{
      	"surcharge_code":"NONE",
      	"description":"Хүргэлтийн зардал",
      	"amount":100,
      	"note":"тэмдэглэл"
      }],
      "taxes": [{
      	"tax_code":"VAT",
      	"description":"НӨАТ",
      	"amount":100,
      	"note":"тэмдэглэл"
      },{
      	"tax_code":"VAT",
      	"description":"НӨАТ",
      	"amount":100,
      	"note":"тэмдэглэл"
      },{
      	"tax_code":"VAT",
      	"description":"НӨАТ",
      	"amount":100,
      	"note":"тэмдэглэл"
      }]
    },{
      "tax_product_code": null,
      "line_description": "Invoice description",
      "line_quantity": "1.00",
      "line_unit_price": "10000.00",
      "note": "",
      "discounts": [{
      	"discount_code":"NONE",
      	"description":"uPoint хямдрал",
      	"amount":100,
      	"note":"тэмдэглэл"
      },{
      	"discount_code":"NONE",
      	"description":"uPoint хямдрал",
      	"amount":100,
      	"note":"тэмдэглэл"
      },{
      	"discount_code":"NONE",
      	"description":"uPoint хямдрал",
      	"amount":100,
      	"note":"тэмдэглэл"
      }],
      "surcharges": [{
      	"surcharge_code":"NONE",
      	"description":"Хүргэлтийн зардал",
      	"amount":100,
      	"note":"тэмдэглэл"
      },{
      	"surcharge_code":"NONE",
      	"description":"Хүргэлтийн зардал",
      	"amount":100,
      	"note":"тэмдэглэл"
      },{
      	"surcharge_code":"NONE",
      	"description":"Хүргэлтийн зардал",
      	"amount":100,
      	"note":"тэмдэглэл"
      }],
      "taxes": [{
      	"tax_code":"VAT",
      	"description":"НӨАТ",
      	"amount":100,
      	"note":"тэмдэглэл"
      },{
      	"tax_code":"VAT",
      	"description":"НӨАТ",
      	"amount":100,
      	"note":"тэмдэглэл"
      },{
      	"tax_code":"VAT",
      	"description":"НӨАТ",
      	"amount":100,
      	"note":"тэмдэглэл"
      }]
    },{
      "tax_product_code": null,
      "line_description": "Invoice description",
      "line_quantity": "1.00",
      "line_unit_price": "10000.00",
      "note": "",
      "discounts": [{
      	"discount_code":"NONE",
      	"description":"uPoint хямдрал",
      	"amount":100,
      	"note":"тэмдэглэл"
      },{
      	"discount_code":"NONE",
      	"description":"uPoint хямдрал",
      	"amount":100,
      	"note":"тэмдэглэл"
      },{
      	"discount_code":"NONE",
      	"description":"uPoint хямдрал",
      	"amount":100,
      	"note":"тэмдэглэл"
      }],
      "surcharges": [{
      	"surcharge_code":"NONE",
      	"description":"Хүргэлтийн зардал",
      	"amount":100,
      	"note":"тэмдэглэл"
      },{
      	"surcharge_code":"NONE",
      	"description":"Хүргэлтийн зардал",
      	"amount":100,
      	"note":"тэмдэглэл"
      },{
      	"surcharge_code":"NONE",
      	"description":"Хүргэлтийн зардал",
      	"amount":100,
      	"note":"тэмдэглэл"
      }],
      "taxes": [{
      	"tax_code":"VAT",
      	"description":"НӨАТ",
      	"amount":100,
      	"note":"тэмдэглэл"
      },{
      	"tax_code":"VAT",
      	"description":"НӨАТ",
      	"amount":100,
      	"note":"тэмдэглэл"
      },{
      	"tax_code":"VAT",
      	"description":"НӨАТ",
      	"amount":100,
      	"note":"тэмдэглэл"
      }]
    }
  ]
}
Response
{
 "invoice_id": "00f94137-66fd-4d90-b2b2-8225c1b4ed2d",
 "qr_text": "0002010102121531279404962794049600000000KKTQPAY52046010530349654031005802MN5913TEST_MERCHANT6011Ulaanbaatar6244010712345670504test0721G7ZEWdbzkppBhJ1nouBhZ6304879D",
 "qr_image": "iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAASwAAAEsCAYAAAB5fY51AAAABmJLR0QA/wD/AP+gvaeTAAAcHUlEQVR4nO3da3hU1bkH8P9MEiQ35CIIoQTECypgsRQoVxWl4A0L5Sbtg/YAUilFRXuEFn3aisdbLdUqF2MVj4+gKNZWD1EEleAFTFFUUIuKJBq5qCgQEkKSyflgRTLsmb1m5V1r75X8f8/DB2Zmr71mZs+bNe+8a61IXV1dHYiIHBANugNERKoYsIjIGQxYROQMBiwicgYDFhE5gwGLiJzBgEVEzmDAIiJnMGARkTMYsIjIGQxYROQMBiwicgYDFhE5gwGLiJzBgEVEzmDAIiJnMGARkTPSpRqKRCJSTaXEa8FUv75IHePXhsp54h/j1Q+dRWFV+mLrGInXVoLN11biGtR5/XXOY4vE+8wRFhE5gwGLiJzBgEVEzhDLYcUzlZdQ+f7tlxfS+Q6vk/9QOUYnb6FDpS8q+TS/NnQeY+u1VW0nVVJ9CWoDqyA/q6niCIuInMGARUTOYMAiImcwYBGRM4wl3b3oJOFcSkRK9FW3uFEieS/xg4bKMane73UeqaJcv76YSpYHVbypIsyfU46wiMgZDFhE5AwGLCJyhtUcli0S38ElJrhKnNeL1GN0Ckcl8kQ6+TZTr5NOfk2lEFkiB2oq5+YyjrCIyBkMWETkDAYsInJGo8xhSUwwlsgNSOW9JHIZUgvG6fRN4jlLTLLWOY/N/JSt18llHGERkTMYsIjIGQxYROQMBiwicobVpHtYEoKmJneamihrKslr6ocFP0Ell3US6Lo/nIR54nUQbUrhCIuInMGARUTOYMAiImcYy2EFOQlTohhQYhKv1K45topA4+nkb6QKLf3asPXa2sz9BTWx3KUJ0xxhEZEzGLCIyBkMWETkDLEcVphqN2wtxhfU4mmm6qVM5b0k2gnTJN+gcj5SucswfVZTxREWETmDAYuInMGARUTOYMAiImcEuvNzUAV4UmztmmOr/0HtYGyr2FTnMUEW8qq0EdRO1bZ2I4/HERYROYMBi4icwYBFRM4IdAE/W8Wats4jsTOK7vd8EwWEUgWSJopApd4PU6+BTru2rm2/NkwV/0rgCIuInMGARUTOYMAiImdE6gwV+UjlC0xMZJaqITGRj7JVR6PbjstM5b1MbTDh14YpYb5WOMIiImcwYBGRMxiwiMgZDFhE5AyxwlGJHT1M7SSiw9SkUp1EffwxUjsYp9o3U0ztZuMaW5PPTe3cZANHWETkDAYsInIGAxYROcPY5GepXYP9HmOrODNMRaCmdv3ROSaonYbDtKihTt5R6nWSeD/CdG374QiLiJzBgEVEzmDAIiJnGMthmZo0aoqtvpna0djE4m9SeUidfKDERHlTdDaH0CHRRlC1daZwhEVEzmDAIiJnMGARkTMYsIjIGWJJd1M7xkgcIzHJWoWt3XlstSv1w4lKu6mytbOL7mtgYoKxqUnvLuEIi4icwYBFRM5gwCIiZ4jtmmNqga+gFnKztXtNkJNgJRZHNLUbTJjyXLaY2O1JpZ2grhUdHGERkTMYsIjIGQxYROQMYzksW8K0kJuJ86oKc/+C2vE7zDlGnb6otGur3iuojSs4wiIiZzBgEZEzGLCIyBkMWETkDGMrjnqxVWxma7doE8V0UkleU4WXJpLHYf7BIOwkrkFTE/+5aw4RNWkMWETkDAYsInKGWOHoUQ0LFZ/5tWtrQqipY+Lp5gJM5KyC3NUoqOej064ttnaikrr2mcMioiaNAYuInMGARUTOEKvDMjUZ0lZNVTxTC9PFCzKvInFuUxN0be38bGqCtK2J2DqfD4mNXWzVd8XjCIuInMGARUTOYMAiImcwYBGRM6yuOGprNxsdQSWtw7Szi62iQ5U2TeyibWo3GKm+pNo33WNMTEZn4SgRURwGLCJyBgMWETnD6gJ+8XS+o5uadGmqMNTvPKYmmga1OGKYdnG2lR8M8jn7ncfUYpVB4QiLiJzBgEVEzmDAIiJnMGARkTOMJd2DTHxLzBKXmPUediZm05taqdVEIanueUz9ACCxhbyKsJxHR6C/ElLjc+jQIWRkZAAAqqurUV5ejrKyMuzcuRNbt27F5s2bA+4huczY1Jyg1iGX6outdbdUmCpr8GvDlvbt22PXrl3i7Qa5pruta7CpjbCYw6LA7dixA4WFhRg1ahSiUV6SlJixXXM8T2Yg4kqx1Tdbu+w25C98eno6pkyZgoULF6bcN1tMFc8GmUcNalQW1IRpHfxzRvWMHTsWW7duDXWwoqaLSXc6bNWqVRg2bFjQ3SBKiF8J/4NfCfXt3VeOr77ehy+/3IPqmlp8sWcfYrFaZGU2R+tjc5DRrBnaHtcKbdu2QZpQjopfCdWOaWxfCa3umiPRbjyp8wT5gU92Xl0q/c3KykJBQQF+9rOfpdT213v3Y8u7H+CNt97Hyhc34dn3FH/hqwOu+8mZ6N+nO87ocQpO6NIppQC2bNkyTJ48GZWVlZ73S1wrpnYSV2Er4AY1MVukzs9mWYOJ0ocwj4R02pVa4VLFhg0b0K9fP6XHVtfUYNNb7+Gfheswb/mGlM/lZdgpx2HKxGE4e3AftGvbRumY4uJijBw5Ejt37kz5fLbeQym2Roh+bXq1y4Cl2G48BizvdqRUV1dj3asbcceCFXj2vd1GzoE64M5p52L86OHomHe878O3bduGoUOHoqSkJLXTMGApYcBK4TF+x8RjwPJuR8Kbb72Hm+58GH/fVCbetqdYHf723z/B2NEjkJuTlfShZWVlGDhwYEpBiwFLDQNWCo/xOyYeA5Z3Ow2xv7wC9z34OK4reEGszVQM6dIKd82bhl5nnJb0cdu2bcPAgQOVvx4yYKlhwFJ8jFQy08Q0Gls/IuieW+ri2F7yKX51/d1Y+a78VJlULZn9U0wcdwEy0u1V30i9jiamv5iakqUiND9KMWCpaQoBq3jjO7h4+l3YVVmd8rGmzB3XF9df8wvkZCf/iiiFAcsbA5bHYxiw9M/d0Ato7cvFOHv6PSkdY8sVQ7vhT/OuQm5OtvFzMWB5C0vA4tQcwqvr38DZV4YzWAHAfS/8G9fNvQvlByqC7goFzFile5j/ggRZHKjzI4LJv2bvbNmKMy69Waw9k+aO64sbZ09TzmlJjGZ1r0mJa0MkSW1pVoTUa+CHI6wmbOfuLzDpqvlBd0PZvOWvY9njK4PuBgWIAauJqq6pwbzb/4ZNu936mnXZLSuw6e33g+4GBYQBq4la+VwR7l31btDd0HL1jYuwv9ytQEsyxAJWJBKp96+uru6of/GPkWhXhcoxfn1TeT4qz0+n/359TTVXs/vzLzF+7sNa51Zm8Fejtdu+wuN/fy7h/aWlpUjXrN1SeV11HqPyT+c8EsfY+nxI4HpYTdCSR55GVW1MrL0xP/gexo4cjNO6dcVxbVqhVcsWiEajOFBxEHv37cP2kjKsL96Mmx4uQkWtTCCbfPtTGH7eAHTscPTcw/z8fFxyySV48sknRc5F4eF8HZat2i2V5yNxXp3zqJ4LAD4p24H882crPdbPzPN7Yupll+D0U09CNOrfx7379mPVmldwze0rUHbgUIPPf+cV52LWjEme961atQrDhw9v8DnCJEy/bnNqjsf9Xhiw9M8FAH9dtBQzFyT+OqWic04zPHjrFJw1qK9SoIr3+Rd7cNv8h3Dn05sa1A/UAbtemI92bVt73t2hQwetZWjCigGLSfcmZd/+cswteL5BbQzq3BJFj/0B5wzppxWsAKDtca1xy+9/jUVXX9SgviDyTYV+ImPGjGlY+xQ6xgKWV1LRRMLZVt8amuhuSP+9EpqJEpwrVyauU9r4xmbsq9bPXQ3o1AKPLv4t8jvlabfxrYyMdEz9xRgsvOrCBrVz/9LnURvzfk4XXVQ/IKq8jhLXqO65groGVf7ZSKir4AirEYlGozjrrLMS3r967b/0G4/V4b47r1JaYE9VNBLB5EmjMevi72u3serfn2P79k897xsyZAjS0tK026bwYcBqRHr37o3sbO8JwhUVlbh1ReKvT36WzBmN7qeepH18IhkZ6bj+6svRrrn+D9Zvb9nqeXtmZib69Omj3S6FDwNWI9K7d++E95WUfoaY5jec3u1z8NNLfqzZK3/t2rbGX2eP1T5+w8bEBbDJXhNyj1jASiXPIp2/SfW7vxedwjidnINUjsRLjx49Et730cefaLd77dQLkOOzZHFD/fjcAThGM4l/+z82JXwte/bsmfTYVHM3UrlXnXyUzmdKKm9nqiA1VRxhNSLdunVLeN+2Ev112Qf2/4H2sapaHtsCN/x8kNaxdbW12P3FHs/7kr0m5B4GrEakffv2Ce8rKdWrRxp6Uht06thBt0spGdA3+WgomT1f7fW8PdlrQu5hwGpE8vISlxusfUvvK+G5A06HrV+tO+frl0tUJljcr0MHO8GW7DC287MXie+xOtWzQVXl6pynIa9jbm5uwmM2vv85kJ36231y144pH6OrRZL++9l/4KDn7Ue+Jjr1QonyQjrH+bXhd4xUvZPEtW7q8+GHk58bkYyMDM/bY3V1wDF6g2mbF2ZubjZQB+CIz9MvzzsV5ww6s97jqqprMenm5fVuK6/w3r4+GuWXiMaEAasJiADQrmmwqLa2tl6wAoBB/Xpi3OgR9W77am85EBewbFZbU3D456cRqa723p4rEokAUb2K7/IK769aJuzdu/+o27Kzmh91W9XBo/vUuqX318lYgmk75CYGrEakvLw84X2Tzj5Rq823Nm/T7U7KWh6bi1cKrsbDvx2DWRf3Qlo0irYeKzF4BeaMdO+AvH//0UGQ3OXcrjm65/ajk/xOtU2vdm3liG6YtwDzlm9I+biMaARfv7YIWZlHj3RMi8ViWF/8NqIRoGPe8Wh/fFtkZKRj45ub8cPL7qj32JL/u0VkUrat5YpUqFyTfo8J6vMj1Zd4zGE1Eaee3AlA6gGrOlaHzVu2ou8Pz5DvlI9oNIrC5189HGibRSOYOux0HKiMW/yvDmjV6ljr/SP7+JWwiejSWb88YflTawR74u2dLVtx+18exJb3PjicdzpwoALzHv0uyB6K1eHe57ZgSdEH9Y69sGd7K7tCU/A4wmoiOjfg69Kd/9yEyyd+gB6nnyzYo+/UxmJY/OBTuHfVFlz/wEsY1asjpk26AIeqa5T+pF5wdi8j/aLwMbZEshedHJYtkgWcqZBYelbluLo64MdjrsXqD75IrYP/Mb5PPpYsuAHNj2mmdXwyL65dj6G/Xqh9/CsFV2NAvzM97+vfvz/Wr1+v3bYXiWvFtTKMoApF4/ErYRMRiQATLhmoffxjxaVYUPAoYsL1XCWlZbhs9v1Kj+2S2wz/c9ngerdFAHQ/zXvkV1lZieJi/TXAKHwYsJqQwf29RyGqrr1vDR557GnRoPXUMy/ikwP1yxROb53p+dgbr7wAc66dgs9f/AtWzPs5hp7YGr+fOADHtsjxfPy6deu+KUalRoMBqwk56aQumNAnv0FtTLplBf6y4GEcrGr4Nl0AMH3qhHqjpvycZli17I/Y8MC1GNKl5eHb06IRXDTim+Wfj2vTCqNHDsOzy+/AjGkTErb9zDPPiPSRwsNYHZbnyQxO/E21nVTbtVUDoyLZ82vXrh127tyZ8DEvFm3A0BkLGtyHcT/Mxw3XTUo5Ef9p2U7s/vxL5Obm4OQTOwMAampqcMfdD+G3S4rw6v3XoH/fb5Lo+/aV4/6HnsS1BWvwyNxxmDgutQ0r8vLysGPHjpSOiWcqp2iq5tDURH+dz66J658BS7FdVwIWABQWFmLEiBGe91VVHcKFl87Gmg+/FOnLrIt7Yfyoc9Gj+ykJi0srD1bh3fc/xNOFRfjDsu8S4PfMOB/Tp05AJALU1NbirbffR+8zux91/MY3t+C0biciy2OaTiKrV6/GsGHDUn9CcRiw1I5hwEqAAcv/+Y0aNSrpNu1rXy7G2dPvEe1TejSC6cO7o+fpXdEi55scVNWhGmza/BHuK3wb5TXec/qev2sazjtnQNK2X1i7Hhv+tQW/nDwWrVq2UOrP2LFj8cQTT6T2JDwwYKkdw4CVAAOW//OLRqNJk801tbWY+Zs7sHD1e9JdS1mrZml448mb0CXfu7B1e0kZ+o29EbsP1qBvXi7+/Pv/wsAfJV+yubS0FF27dhVJuDNgqR1jK2Ax6d4I+a1QkJ6WhuuvnoTstODf/q8O1eJ3Ny3GAY/1rL7c8zV+df1d2H2wBgDw+mf7MeiKu/B04UtJ27ztttv462AjJXbFquyq4beLhsqOHrZ275DYaUeKiZ1cOufn4bFbLzfQ29Qt3VCC+x48+uvbqjWvYOW7u+rddlGP9jhnSN+k7d17773Kr1Gq15vqzjQmjvHqi8514HeMynMOSvB/Yikw5w8bglsuT7xTtE2zFq/GS+ter3fbuNEjcPevhh/+f5fcZrjn1pnIyTa75RiFFwNWExaNRjDzyon45XmnBd0VAMDE6xbjk0+/290nLS0N06dMwIKZFwAAHv/rVeicINdFTYOxuYS2Es466/DoJNB1SL0GEs85mX37y3HNnPl4oOhDvQ4KmjSwKxbNn43M5sccvi0Wi+GDj0rQ7eQTEh5XUVGBrKzkIy+byXGXE9tScyNDnXRX+S6t8x3d7zy2vm+r5NdUno/OP53+HXn8FVdckfTYFrk5mH/LNaEYaf3vK9vwt4dW1LstGo0mDVYAMGvWLJHXUSpfKJEnUumLxGdK4vlI5FVVhL6sQecvoF8bOiMs3Z+3TdDpy9KlS3HppZcmPaai8iDuXrgUc5asbVD/JKxbPBOD+vdWeuzy5csxfvx4rfNIvO86dK4VU98mVPpmMUwkxYCl+BjXA1ZmZibWrl2LPn36JD0uFqtD4fNFGD97CQ7UBreBw4ktjkHRE/OQ175d0sdt3LgRgwcPRmWl9zZffhiw1PoWloDFpHsTUVlZiZEjR2LbtuSbSkSjEVw4/Cxs+efNuDLAr4gf7avC3HmLUZVkkvX27dsxcuRI7WBF7rE6wvJjKhkeoqdobeQm8Zxra2vx8mtv4KY/LxObe5iqRVddiGmTxx11e1lZGQYPHoyPP/748G0SIwep90enXRM/FulcB2H+jDFgWeZSwPpWVdUhvPb6Jixa8jQeKy4VaxcA2jRLw7nf74jlSdo9cgWHb3Xt2rVesAIYsFTP4yfo6y0ZBizLwhSwiouLfXNaR4rV1eHDj0rw8mtvYtk/XsbqrXrLLUcjwJwxfTF0SG/07X0GsrOzsG37J3ip6HX8bkEhdlXWX9Cvx3GZWP3ozTi+XZvDt5nKzTBghfszxoBlWZgCVlZWFh544AFMmJB4Ebxk7X+2Yze2l5Zhe0kZ/v3hpyj97As8VPQRcKjmm6h0KIYfdW+HAT074YT89jihc0d0PeF76NwpD1lZ3quKVlQeRPHGd/Dok2uw6IjJ2VPP6YZ7/vQbNMvIAMCA1ZDz+AnzZ4wBy7IwBaxv2506dSrmz5+P7GyZrbK+PXdDfzUt+eQzvFj0Om4reBbv76nEZSMHYcm8qQnbZsBq/AHL2K+EUgVr8bwK1Pz+megH4F8YqtJ/W5L1r6CgAL16yW2VJfU6d+6Uh855xyJ9z2u4e/bP8fX+iqSvmc774fcYlXZUrjmV9z3VNrza8WtD5Z8KnfNIaJRb1fu1K/WU/d4EW+dRObdKG2EaiZaWlmLOnDlYunQpADNTp3TpjLokRjq2Rksqgrq+GLAE243HgKWvefPmqKqqOvx/BiwGLICFoxRSRwYrom8FulqDRPRXSV7aYuovoETyVaddr+fz3HPPYciQIcjM9P6VT4pLo0pbPxZJfQOR+GZg6luLH46wKCUjRoxAbm4u+vfvjxkzZhx1/5HLM8diMezdu9dm96iR4whLUFMYYUn89K6CIyyOsLxwhEVEzkiXakgiwtr6i27qGJ0Riko/TI18/EiMCoJs17WiSVsjXj9Sx5gYdXGERUTOYMAiImcwYBGRMxiwiMgZYkl3UyRmo0skEU2VT5iacmKq/xKlA6Z+OPF7jKkfQVRIXKdS5zWRqGdZAxFRHAYsInIGAxYROcNYDkslL2FrKoWpYjqJPIsKW1NzdKic11QOUYKta0NqCpYEW9OG/I7RwREWETmDAYuInMGARUTOCLQOS6dOxlR9ka3ljiXqynSes60ld2zV45h63yVypFLH2Kox1GGrTjEeR1hE5AwGLCJyBgMWETmDAYuInGF1TXeJSZem9ncztRJoqudRObetIkRbCXRT69qrnMfUaxvUmu4S12SQa/n74QiLiJzBgEVEzmDAIiJnBDr5Oajv26aonDeo3JLUDjIS76FfmzaZykO6tEieTt+C2vuTIywicgYDFhE5gwGLiJzBgEVEzhArHJUQ5sJRFbYKCqX6EtQxfm14keiLVMGwShtheZ9tFTOrtMsVR4moSWHAIiJnMGARkTPECkdNFYH6HaMjyFyZDlOFfSZyVrZWnrRFalKvrc+DxDG2CoZ1cIRFRM5gwCIiZzBgEZEzAq3DsjUB1FZuwFRf/NrwaieoBeNU2o0X5pyizfybiY+iqR3LuYAfEZEPBiwicgYDFhE5gwGLiJwRaOGoqfOY6Iut3VR0+yqx64+tlSZNJepNJOZtFTOrkPqRysSEbxaOEhHFYcAiImcwYBGRM4wVjga5MF1QEzXDtBOKiQUJpc4b1KJ/pnYjt8XUjsy2Cmy5gB8RNSkMWETkDAYsInKGsZ2fTS3kZmvysERfbE1S1m1HpV0/phbwC9MCivGCmiSu0xdTdYq2clbxOMIiImcwYBGRMxiwiMgZDFhE5Axjk59VSKxaaCuB7sVWol5HUAWpOhOobU22lepbmCb6xwtqJVBbrxNHWETkDAYsInIGAxYROUNs8rOtwsWgdoMJMs8S5knIEmy976baNVUgLNUXG+e1hSMsInIGAxYROYMBi4icEejOz6ZIbMgQVJ4iTJseBDlx1q8vtnJ9uq+BidcpTPVqzGEREflgwCIiZzBgEZEzGLCIyBmBTn6W4JX8k1jtUWIlTVsrXnoJ6v3QSYaHafKwXxte7dgs9pVgalJ1qm3o4AiLiJzBgEVEzmDAIiJnWN01R4LOImwS7UoVjkos4GdqZ5qw7Lyjex4T76HudayT3wzytUv1PEEtFMgRFhE5gwGLiJzBgEVEzjCWw/ISVO2GSj9M5A+kciamJqNK5NPCNOHbxC7IpnIztiYYm6rtMrXZiB+OsIjIGQxYROQMBiwicgYDFhE5w2rS3Rad3aKDKry0tetJmHZ2UWFih+wgfwSReG2l3kOpYuVU+yaBIywicgYDFhE5gwGLiJzRKHNYJhbWk8p76bRhaseVsOzs4sVE/kNqoTqdvkm8LqbewzBfX/E4wiIiZzBgEZEzGLCIyBlWc1i2dosNS31RWCZ7A+YmMtvajVjivCqkrhWJPKqt+iid8+jkAyVwhEVEzmDAIiJnMGARkTMYsIjIGcaS7kHtPOzFVGLYRNGebqGiiZU/ba0qGVQhqcp5dH+ssPXDgg4TBc8sHCUiisOARUTOYMAiImdE6mwlB4iIGogjLCJyBgMWETmDAYuInMGARUTOYMAiImcwYBGRMxiwiMgZDFhE5AwGLCJyBgMWETmDAYuInMGARUTOYMAiImcwYBGRMxiwiMgZDFhE5Iz/B5TR0HURtKLiAAAAAElFTkSuQmCC",
 "urls": [
  {
   "name": "Khan bank",
   "description": "Хаан банк",
   "link": "khanbank://q?qPay_QRcode=0002010102121531279404962794049600000000KKTQPAY52046010530349654031005802MN5913TEST_MERCHANT6011Ulaanbaatar6244010712345670504test0721G7ZEWdbzkppBhJ1nouBhZ6304879D"
  },
  {
   "name": "State bank",
   "description": "Төрийн банк",
   "link": "statebank://q?qPay_QRcode=0002010102121531279404962794049600000000KKTQPAY52046010530349654031005802MN5913TEST_MERCHANT6011Ulaanbaatar6244010712345670504test0721G7ZEWdbzkppBhJ1nouBhZ6304879D"
  },
  {
   "name": "Xac bank",
   "description": "Хас банк",
   "link": "xacbank://q?qPay_QRcode=0002010102121531279404962794049600000000KKTQPAY52046010530349654031005802MN5913TEST_MERCHANT6011Ulaanbaatar6244010712345670504test0721G7ZEWdbzkppBhJ1nouBhZ6304879D"
  },
  {
   "name": "Trade and Development bank",
   "description": "TDB online",
   "link": "tdbbank://q?qPay_QRcode=0002010102121531279404962794049600000000KKTQPAY52046010530349654031005802MN5913TEST_MERCHANT6011Ulaanbaatar6244010712345670504test0721G7ZEWdbzkppBhJ1nouBhZ6304879D"
  },
  {
   "name": "Most money",
   "description": "МОСТ мони",
   "link": "most://q?qPay_QRcode=0002010102121531279404962794049600000000KKTQPAY52046010530349654031005802MN5913TEST_MERCHANT6011Ulaanbaatar6244010712345670504test0721G7ZEWdbzkppBhJ1nouBhZ6304879D"
  },
  {
   "name": "National investment bank",
   "description": "Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк",
   "link": "nibank://q?qPay_QRcode=0002010102121531279404962794049600000000KKTQPAY52046010530349654031005802MN5913TEST_MERCHANT6011Ulaanbaatar6244010712345670504test0721G7ZEWdbzkppBhJ1nouBhZ6304879D"
  },
  {
   "name": "Chinggis khaan bank",
   "description": "Чингис Хаан банк",
   "link": "ckbank://q?qPay_QRcode=0002010102121531279404962794049600000000KKTQPAY52046010530349654031005802MN5913TEST_MERCHANT6011Ulaanbaatar6244010712345670504test0721G7ZEWdbzkppBhJ1nouBhZ6304879D"
  },
  {
   "name": "Capitron bank",
   "description": "Капитрон банк",
   "link": "capitronbank://q?qPay_QRcode=0002010102121531279404962794049600000000KKTQPAY52046010530349654031005802MN5913TEST_MERCHANT6011Ulaanbaatar6244010712345670504test0721G7ZEWdbzkppBhJ1nouBhZ6304879D"
  },
  {
   "name": "Bogd bank",
   "description": "Богд банк",
   "link": "bogdbank://q?qPay_QRcode=0002010102121531279404962794049600000000KKTQPAY52046010530349654031005802MN5913TEST_MERCHANT6011Ulaanbaatar6244010712345670504test0721G7ZEWdbzkppBhJ1nouBhZ6304879D"
  },
  {
   "name": "Candy pay",
   "description": "Мон Пэй",
   "link": "candypay://q?qPay_QRcode=0002010102121531279404962794049600000000KKTQPAY52046010530349654031005802MN5913TEST_MERCHANT6011Ulaanbaatar6244010712345670504test0721G7ZEWdbzkppBhJ1nouBhZ6304879D"
  }
 ]
}

Тест нэхэмжлэх үүсгэх

Төлбөрийн нэхэмжлэл үүсгэх

invoice_code -ийг qPay -ээс олгоно

Request

НэрRequiredУтгаУрт ихдээТайлбарЖишээ
invoice_codeYes[.*]/string45qpay-ээс өгсөн нэхэмжлэхийн кодTEST_INVOICE
sender_invoice_noYes[.*]/string45Байгууллагаас үүсгэх давтагдашгүй нэхэмжлэлийн дугаар123
invoice_receiver_codeYes[.*]/string45Байгууллагын нэхэмжлэхийг хүлээн авч буй харилцагчийн дахин давтагдашгүй дугаарТБ82045123
invoice_descriptionYes[.*]/string255Нэхэмжлэлийн утгаInvoice description
amountYesnumberМөнгөн дүн100
calback_urlYes[.*]/string255Төлбөр төлсөгдсөн эсэх талаар мэдэгдэл авах URLhttps://bd5492c3ee85.ngrok.io/payments?payment_id=123

Response

НэрRequiredУтгаУрт ихдээТайлбарЖишээ
invoice_idYes[.*]/stringObject id00f94137-66fd-4d90-b2b2-8225c1b4ed2d
qr_textYes[.*]/stringДанс болон картын гүйлгээ дэмжих QR утга00020101021215312794049627940496000000000QOCHIR52047299530349654031005802MN5924MYERCHANT-DASGALJUULAGCH6011Ulaanbaatar6244010712345670504test0721kG8y2jPepqll5M7lnx9ay6304B550
qr_imageYes[.*]/stringBase64 зурган QR код Qpay лого голдоо агуулсан
urlsYes[.*]/stringаппликейшнээс банкны аппликейшнруу үсрэх Deeplinkdeeplink!A1

urls[]

НэрRequiredУтгаУрт ихдээТайлбарЖишээ
nameYes[.*]/stringБанкны нэрTrade and Development bank
descriptionYes[.*]/stringУтгаTDB online
linkYes[.*]/stringХолбоос линкtdbbank://q?qPay_QRcode=0002010102121531279404962794049600000000KKTQPAY52046010530349654031005802MN5913TEST_MERCHANT6011Ulaanbaatar6244010712345670504test0721G7ZEWdbzkppBhJ1nouBhZ6304879D
POST https://merchant-sandbox.qpay.mn/v2/invoice
Reqeust body
{
  "invoice_code": "TEST_INVOICE",
  "sender_invoice_no": "1234567",
  "invoice_receiver_code": "terminal",
  "invoice_description":"test",
  "amount":100,
  "callback_url":"https://bd5492c3ee85.ngrok.io/payments?payment_id=1234567"
}
Response
{}

Нэхэмжлэх татах

Үүсгэсэн нэхэмжлэлийн мэдээллийг харах

Query Parameter -д qPay invoice_id -ийг илгээнэ.

GET https://merchant-sandbox.qpay.mn/v2/invoice/:invoice_id
Response
{}

Нэхэмжлэх цуцлах

Төлбөрийн нэхэмжлэл цуцлах

Query Parameter -д qPay invoice_id -ийг илгээнэ.

DELETE https://merchant-sandbox.qpay.mn/v2/invoice/:invoice_id
Response
{}

Төлбөр татах

Төлбөрийн мэдээлэл авах

Query Parameter -д qPay payment_id -ийг илгээнэ.

GET https://merchant-sandbox.qpay.mn/v2/payment/:payment_id
Response
{}

Төлбөр шалгах

Төлбөр төлөгдсөн эсэхийг шалгах

Нэхэмжлэлийн төлбөр шалгах бол object_type=INVOICE

Request

НэрRequiredУтгаУрт ихдээТайлбарЖишээ
object_typeYes[.*]/stringОбьектын төрөл INVOICE: Нэхэмжлэх QR: QR код ITEM: БүтээгдэхүүнINVOICE
object_idYes[.*]/stringОбьектын ID Обьектын төрөл QR үед QR кодыг ашиглана00f94137-66fd-4d90-b2b2-8225c1b4ed2d
offsetNoobjectobject

offset

НэрRequiredУтгаУрт ихдээТайлбарЖишээ
page_numberYesnumberХуудасны тоо1
page_limitYesnumbermin1-max100Хуудасны хязгаар100

Response

НэрRequiredУтгаУрт ихдээТайлбарЖишээ
countYesnumberНийт гүйлгээний мөрийн тоо1
paid_amountYesnumberГүйлгээний дүн100

rows[]

НэрRequiredУтгаУрт ихдээТайлбарЖишээ
payment_idYesnumberQPay-ээс үүссэн гүйлгээний дугаар593744473409193
payment_statusYes[.*]/stringГүйлгээ төлөв NEW: Гүйлгээ үүсгэгдсэн FAILED: Гүйлгээ амжилтгүй PAID: Төлөгдсөн REFUNDED: Гүйлгээ буцаагдсанPAID
payment_dateYesdateГүйлгээ хийгдсэн хугацаа2020-10-19T08:58:46.641Z
payment_feeYesnumberГүйлгээний шимтгэл шимтгэл1
payment_amountYesnumberГүйлгээний дүн100
payment_currencyYesvalidГүйлгээний валютMNT
payment_walletYes[.*]/stringГүйлгээ хийгдэн воллет0fc9b71c-cd87-4ffd-9cac-2279ebd9deb0
transaction_typeYesvalidГүйлгээний төрөл P2P: Дансны гүйлгээ CARD: Картын гүйлгээP2P
POST https://merchant-sandbox.qpay.mn/v2/payment/check
Reqeust body
{
	"object_type": "INVOICE",
	"object_id" : "071f45e6-b6e6-4562-a470-8457269d251a",
	"offset"   : {
	  "page_number": 1,
	  "page_limit" : 100
	 }
}
Response
{
 "count": 1,
 "paid_amount": 100,
 "rows": [
  {
   "payment_id": "593744473409193",
   "payment_status": "PAID",
   "payment_date": "2020-10-19T08:58:46.641Z",
   "payment_fee": "1.00",
   "payment_amount": "100.00",
   "payment_currency": "MNT",
   "payment_wallet": "0fc9b71c-cd87-4ffd-9cac-2279ebd9deb0",
   "transaction_type": "P2P"
  }
 ]
}

Төлбөр цуцлах

Төлөгдсөн төлбөрийг цуцлах

Query Parameter -д qPay payment_id -ийг илгээнэ.

Request

НэрRequiredУтгаУрт ихдээТайлбарЖишээ
callaback_urlNo[.*]/stringТөлөгдсөн төлбөрийн ID-г Callback URL-аар авсаны дараа тухайн хэсэгт оруулж өгнө.https://qpay.mn/payment/result?payment_id=a2ab7ab0-80b0-4045-b79a-3052eda1ca89
noteNo[.*]/stringТэмдэглэлbutsaalt
DELETE https://merchant-sandbox.qpay.mn/v2/payment/cancel/:payment_id
Reqeust body
{
  "callback_url":"https://qpay.mn/payment/result?payment_id=ccb8e022-0187-4184-bd3f-a6d9ce231e6f",
  "note":"butsaalt"
}
Response
{
 "error": "PAYMENT_SETTLED",
 "message": "PAYMENT_SETTLED"
}

Төлбөр буцаах

Төлөгдсөн төлбөрийг цуцлах

Query Parameter -д qPay payment_id -ийг илгээнэ.

Request

НэрRequiredУтгаУрт ихдээТайлбарЖишээ
callaback_urlNo[.*]/stringТөлөгдсөн төлбөрийн ID-г Callback URL-аар авсаны дараа тухайн хэсэгт оруулж өгнө.https://qpay.mn/payment/result?payment_id=a2ab7ab0-80b0-4045-b79a-3052eda1ca89
noteNo[.*]/stringТэмдэглэлbutsaalt
DELETE https://merchant-sandbox.qpay.mn/v2/payment/refund/:payment_id
Response
{
 "error": "PAYMENT_SETTLED",
 "message": "PAYMENT_SETTLED"
}

Төлбөр жагсаалт

Төлбөр төлөлтийн жагсаалт авах

customer_id, card_terminal_id, p2p_terminal_id -ийн мэдээллийг qPay merchant web admin-аас эсвэл qPay -ээс авна.

Request

НэрRequiredУтгаУрт ихдээТайлбарЖишээ
object_typeYes[.*]/string45Обьектын төрөл MERCHANT: Байгууллага INVOICE: Нэхэмжлэх QR: QR кодMERCHANT
object_idYes[.*]/string45Обьектын ID Обьектын төрөл INVOICE үед Нэхэмлэхийн код(invoice_code) Обьектын төрөл QR үед QR кодыг ашиглана00f94137-66fd-4d90-b2b2-8225c1b4ed2d
merchant_branch_codeNo[.*]/stringБайгууллагын салбарын кодbranch_01
merchant_terminal_codeNo[.*]/stringБайгууллагын терминал кодterminal_01
merchant_staff_codeNo[.*]/stringАжилтаны кодstaff_01
offsetNoobjectobject

offset

НэрRequiredУтгаУрт ихдээТайлбарЖишээ
page_numberYesnumberХуудасны тоо1
page_limitYesnumbermin1-max100Хуудасны хязгаар100

Response

НэрRequiredУтгаУрт ихдээТайлбарЖишээ
payment_idstringQPay-ээс үүссэн гүйлгээний дугаар12f94137-66fd-4d90-b2b2-8225c1b4ed2d
payment_datedateГүйлгээний огноо2020-10-19T08:58:46.641Z
payment_statusstringГүйлгээ төлөв NEW: Гүйлгээ үүсгэгдсэн FAILED: Гүйлгээ амжилтгүй PAID: Төлөгдсөн REFUNDED: Гүйлгээ буцаагдсанPAID
payment_feedecimalШимтгэлийн дүн10
payment_amountdecimalГүйлгээний үнийн дүн1000
payment_currencyMNTГүйлгээний валютMNT
payment_walletstringГүйлгээ хийсэн воллетийн дугаар0fc9b71c-cd87-4ffd-9cac-2279ebd9deb0
payment_namestringТөлбөрийн нэрЮнивишн
payment_descriptionstringГүйлгээний утгаЮнивишн төлбөр
qr_codestringГүйлгээнд ашиглагдсан QR код000201010211152527940496279404962005110165204541153034965802MN59092005110166011ULAANBAATAR621407102005-1101663040D47
paid_bystringГүйлгээний төрөл P2P: Дансны гүйлгээ CARD: Картын гүйлгээCARD
object_typestringОбьектын төрөл MERCHANT: Байгууллага INVOICE: Нэхэмжлэх QR: QR кодINVOICE
object_idstringОбьектын ID Обьектын төрөл INVOICE үед Нэхэмлэхийн код(invoice_code) Обьектын төрөл QR үед QR код00f94137-66fd-4d90-b2b2-8225c1b4ed2d
POST https://merchant-sandbox.qpay.mn/v2/payment/list
Reqeust body
{
	"merchant_id": "da870def-3f07-42b0-bfc3-6cfd6d6c8d22",
	"offset"   : {
	  "page_number": 1,
	  "page_limit" : 100
	 }
}
Response
{}